header images
การแข่งขันกีฬาครูเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
 
 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวส.2 ธุรกิจสถานพยาบาล วันที่ 30 เมษายน 2558 คลิก
ปฐมนิเทศนักศึกษาไหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 30 เมษายน 2558 คลิก
พิธีตั้งเสาเอก สร้างอาคารเรียนใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ วันที่ 26 มกราคม 2558 คลิก
การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ คลิก
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาฯ 6 มกราคม 2015 คลิก
กิจกรรม สวัสดีปีไหม่ ร่วมใจสู่ประชาคมอาเซียน 29 ธันวาคม 2014 คลิก
เดินสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร คลิก
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ คลิก
กีฬาสีภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญา ฯ คลิก
กิจกรรมชมรมพุทธศาสนา ทำความสะอาดวัด คลิก
กิจกรรม วันไหว้ครู
กิจกรรมอบรมการเรียนผ่านระบบ E-Learning คลิก
วิทยาลัยเกษตรฯ เชิญร่วมงานอาชีวเกษตรแฟร์ 57ีคลิก
รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลิก

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 8 ส.ค. 2557 คลิก
กิจกรรมกีฬาสีวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชุติญา บริหารธุรกิจ
วันที่ 6 ต.ค. 2557 คลิก
     
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ
เลขที่ 74 หมู่ 15 ถนนแจ้งสนิท(อุบลฯ-เขื่องใน) ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000